اخبار

بن بست روابط عمومی در بانک مرکزی

بن بست روابط عمومی در بانک مرکزی
1399/12/23

 بن بست روابط عمومی در بانک مرکزی

پیمان مولوی
دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران

دیروز در توییتر روابط عمومی بانک مرکزی شاهد دو توئیت بودیم که به هیچ وجه با شان بانک مرکزی ایران و قدمت آن همراستا نبود، البته سالهاست که نهاد بانک مرکزی در حال استحاله است و این روند در سالهای اخیر با شدت بیشتری در حال وقوع بوده است.
متن تويیت اول روابط عمومی بانک مرکزی عبارت بود از:
نقد:نصف نقدینگی تاریخ ایران در سه سال اخیر خلق شد
پاسخ: وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۲۷.۶ درصد است ، ریاضیات پایه به ما می گوید هر ساله نقدینگی دوبرابر می شود.
فرقی نمی کند سیاستگذار پولی چه کسی باشد
نقد وارده به این توئیت به شرح زیر است:
اول: روابط عمومی یعنی اعلان نظر کلیت بانک مرکزی، آیا این نحوه بیان مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی است یا یک رویکرد کودکانه؟
دوم: دقیقا وقتی که ریاست محترم بانک مرکزی سکان هدایت بانک مرکزی را به عهده گرفتند از مشکلات ساختاری نقدینگی آگاهی نداشتند؟ و اگر داشتند چگونه در برهه های مختلف در خصوص کنترل آن و سیاست گذاری نرخ تورمی ۲۰ درصدی ارایه برنامه نمودند؟
سوم: دعوت به مطالعه ریاضیات پایه از منتقدان به منزله تحقیر دانش آنهاست یا بانک مرکزی علاقند است یک امتحان ریاضی از تمام ارکان آن بانک و البته منتقدان گرفته شود تا عیار کار مشخص شود؟
چهارم: بسیار بد است که در بدو ورود وعده و وعید بدهیم و در هنگام ترک مسند تمام تقصیرات را به گذشتگان حواله کنیم، آیا این توئیت چنین قصدی را دنبال می کند؟
پنجم: اگر بود و نبود سیاستگذار فرقی ندارد، چرا باید این همه منابع کشور در بانک مرکزی به هدر برود و شان وجودی بانک مرکزی چیست؟

متاسفانه در توئیت دوم که آن هم در فضایی هیجانی نتشر گردیده است بیان شده:
سوال درست این نیست که چرا نرخ رشد نقدینگی چون دهه های گذشته بوده است؟
بلکه باید پرسید:
چگونه با وجود فشار های حداکثری به اضافه کرونا که فقط امریکا نرخ رشد نقدینگی را ۶.۷ به ۲۵.۸ درصد رسانده، نرخ تفاوت چندانی با گذشته نداشته است؟

متاسفانه در هنگام مقایسه امریکا و اروپا می شوند نمونه و رفرنس و در خصوص الگو گیری کشورهای درجه چندم، این روند باز هم در این توئیت به چشم می خورد و به جای جوابی روشن و دقیق بیشتر به دنبال انحراف افکار عمومی است.

امیدوارم روزی بانک مرکزی ایران بتواند بر اساس استانداردهای روز دنیا با منتقدان، صاحبن ظران و مردم ارتباط برقرار کند، تا آن روز راه درازی در پیش است.